Alle berichten van wijkraadstadsveld

Aanpak overlast hondenpoep wijk Stadsveld

Beste bewoners van wijk Stadsveld,

Afgelopen vrijdag (20 april 2018) zijn er door enkele bewoners in samenwerking met stadsdeelbeheer & wijkraad Stadsveld  brieven rondgebracht betreffende de aanpak van overlast door hondenpoep in de wijk Stadsveld.

Hieronder is de brief te lezen met bijgevoegde informatie die bewoners in de Eikstraat / Esdoornstraat en omgeving hebben ontvangen.