De wijkraad

De wijkraad Stadsveld bestaat uit 3 actieve leden verspreid over de wijk. De wijkraad heeft als doel om de belangen van de bewoners van Stadsveld te behartigen op het gebied van stadsvernieuwing, groen, activiteiten, openbare ruimtes, milieu en verkeer.

Doelstelling

De wijkraad heeft een formele status en wordt door de gemeente Enschede op de hoogte gehouden over zaken die betrekking hebben tot de wijk Stadsveld. De wijkraad geeft de gemeente advies en kan ook zelf voorstellen aandragen om Stadsveld te verbeteren.

Samen werken aan de wijk

Door samen te werken met andere organisaties, proberen we de bewoners actief bij de wijk te betrekken en samen te werken aan een goed resultaat. De wijkraad werkt daarom samen met diverse instanties, zoals de gemeente Enschede en het Stadsdeelmanagement, Alifa, de wijkagenten, jongerenwerkers en de verschillende woningbouwcorporaties.

Versterking gezocht

De wijkraad staat altijd open voor ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen van de bewoners van Stadsveld. Daarom nodigen wij u van harte uit om onze openbare vergaderingen bij te wonen. De wijkraad wil graag een actieve raad blijven en is mede daarom altijd op zoek naar nieuwe bewoners die onze gelederen kunnen komen versterken.