Het bestuur

De wijkraad Stadsveld bestaat uit 7 actieve leden verspreid over de wijk. De wijkraad heeft als doel om de belangen van de bewoners van Stadsveld te behartigen op het gebied van stadsvernieuwing, groen, activiteiten, openbare ruimtes, milieu en verkeer.

Leden van de wijkraad Stadsveld met bestuurlijke functies:

Hans Maarten van der Ben  – Voorzitter    info@wijkraadstadsveld.nl

Petra Kleinnibbelink – Secretaris   secretaris@wijkraadstadsveld.nl

H.M. van der Ben     – Penningmeester          hmvanderben@live.nl

Overige wijkraadsleden Stadsveld

Jelle Wagenaar    jellewagenaar50@gmail.com