Het bestuur

De wijkraad Stadsveld bestaat uit 7 actieve leden verspreid over de wijk. De wijkraad heeft als doel om de belangen van de bewoners van Stadsveld te behartigen op het gebied van stadsvernieuwing, groen, activiteiten, openbare ruimtes, milieu en verkeer.

Leden van de wijkraad Stadsveld met bestuurlijke functies:

J. Wagenaar               – Voorzitter    info@wijkraadstadsveld.nl

M. Baesjou                 – Secretaris   secretaris@wijkraadstadsveld.nl

H.M. van der Ben     – Penningmeester          hmvanderben@live.nl

Overige wijkraadsleden Stadsveld

Marcel Verhaar           marcel@wijkraadstadsveld.nl

Roy Kooijman              roy@wijkraadstadsveld.nl

Ismael Cavusoglu       ismael@wijkraadstadsveld.nl