Jij maakt de buurt

Jij maakt de buurt is een initiatief van de gemeente Enschede om de bewoners meer zeggenschap te geven over het geld dat beschikbaar is voor de verschillende wijken. Iedereen met een goed idee voor de wijk, kan daar een bijdrage uit het wijkbudget voor aanvragen. Hoe dat precies werkt lees je hier.

De initiatieven tot nu toe

Sinds 2011 hebben we al veel aanvragen mogen goedkeuren en zijn er op verschillende plekken in de wijk leuke initiatieven gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan electrakasten beschilderen, speeltoestellen plaatsen, sportieve activiteiten ondersteunen en straatfeesten organiseren. Maar er zijn ook grotere initiatieven gerealiseerd zoals de aanleg van het Bruggertpark en een kunstgrasveld bij speeltuin Stadsveld.

Een bijdrage uit het wijkbudget aanvragen

Iedereen met een goed plan voor Stadsveld kan een bijdrage uit het wijkbudget aanvragen. Je kunt daarvoor je idee indienen via het aanvraagformulier op deze site. Voor meer informatie over het project ga je naar de Jij Maakt de Buurt-site van de gemeente.

De commissie wijkbudgetten beoordeelt de aanvragen

De commissie bestaat uit zes wijkbewoners die zich in het voorjaar van 2012 bij openbare informatiebijeenkomsten over de wijkbudgetten vrijwillig hebben aangemeld. De binnenkomende aanvragen worden door de commissie wijkbudgetten gecontroleerd en goedgekeurd. De commissie toetst de aanvragen aan de spelregels.

De aanvraag moet wel aan de spelregels voldoen

Niet ieder initiatief krijgt zomaar een bijdrage toegekend. Iedere aanvraag moet een bijdrage leveren aan ten minste één van deze doelen:

  • Arbeidsparticipatie vergroten
  • Schone en veilige leefomgeving bevorderen
  • Veiligheidsgevoel vergroten
  • Wijkdiensten voor zorgafhankelijken stimuleren
  • Duurzaam gedrag stimuleren
  • Sociale samenhang bevorderen.

Daarnaast is het belangrijk dat de aanvraag aan de volgende spelregels voldoet:

  • Het idee is niet strijdig met de wet of de gemeentelijke regelgeving
  • Het idee dient geen privébelang.
  • De aanvragers (bewoners) zijn de opdrachtgever en zullen de realisatie van het plan (met hulp van de commissie of gemeente) begeleiden.
  • Het idee heeft aantoonbaar draagvlak onder de bewoners van de buurt of wijk

Voldoet uw idee aan alle spelregels? Dan is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Volg daarvoor de instructies op de pagina over een bijdrage uit het wijkbudget aanvragen.