Nieuwsberichten

naamloos 2naamloos

Bewoners in de bres voor verkeersveiligheid

Alternatieve route voor vrachtverkeer in Stadsveld

Een aantal actieve wijkbewoners van het Stadsvel komt in actie om de verkeersveiligheid in hun eigen wijk te verbeteren. Voor de bevoorradingsvrachtwagens van de supermarkten is een speciale route vastgesteld. Donderdag 10 maart gaven de wijkbewoners samen met stadsdeelwethouder Patrick Welman het startschot om de afgesproken route voor de chauffeurs te markeren.

De lantarenpalen op de routes krijgen rode (verboden voor vrachtverkeer) of blauwe (vrachtverkeer toegestaan) stickers. Hierdoor moeten grote vrachtwagens in de kleine woonstraten van het Stadsveld tot het verleden behoren.

Afspraken een aanspreken

Stadsveld heeft een actieve verkeerswerkgroep die zich inzet voor de verkeersveiligheid. Het markeren van de vrachtwagenroutes is een aanvullende maatregel op al eerder gemaakte afspraken met onder meer de supermarkten. Hoewel de supermarkten de afspraken ondersteunen, is de afgesproken route voor chauffeurs niet altijd duidelijk. Daarom markeert de verkeersgroep de afgesproken route. De werkgroep zet zich daarnaast in om eigen wijkbewoners bewust te maken van en aan te spreken op eigen verkeersgedrag. Bijvoorbeeld te hard rijden of foutief parkeren.

Meldpunt vrachtverkeer voor bewoners

De wijkraad Stadsveld monitort een half jaar lang om te zien of de vrachtwagens zich aan de aangegeven routes houden. daarvoor roept zij de bewoners op om melding te maken van vrachtverkeer dat niet op de aangegeven route rijdt. Hiervoor is een meldpunt vrachtverkeer gemaakt op de site van de wijkraad Stadsveld. De wijkraad neemt dan contact op met de betreffende supermarkt.