Vergaderingen

De wijkraad wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij wat er speelt in hun eigen buurt en in de wijk Stadsveld. Dit doen we door onder andere openbare vergaderingen te houden.

We houden u op de hoogte wanneer er een openbare vergadering zal worden gehouden.