Samen zijn we Stadsveld

Als leden van de wijkraad zijn wij actief betrokken bij de belangen van de inwoners van en van de wijk Stadsveld als zodanig. Voor ons staan verbetering van de wijk, groen, activiteiten, openbare ruimtes, milieu en verkeer, hoog op de agenda.

De wijkraad heeft een formele status en wordt door de gemeente op de hoogte gehouden over zaken die betrekking hebben tot de wijk Stadsveld.
De wijkraad geeft de gemeente advies en kan ook zelf met voorstellen komen om de wijk te verbeteren.
Wij proberen onze doelen te realiseren door samen te werken met allerlei bij de wijk betrokken organisaties, zoals het Stadsdeelmanagement- en beheer, Alifa, SVEN, Politie, Wijkteams, Wijkwijzer, enz.
Een van de initiatieven die is opgezet voor het werken in de wijk is “Jij maakt de Buurt”. Jaarlijk stelt de gemeente een wijkbudget ter beschikking en als wijkraad hebben wij samen met de stadsdeelmanager een belangrijke coordinerende rol bij de verdeling van de gelden via onze Budgetcommissie.
Het budget kan worden ingezet bij acties en ideeen die leiden tot verbeteringen in de wijk. Iedere wijkbewoner kan ideeen aandragen en daarvoor budget aanvragen. Er gelden spelregels (zieĀ www.jijmaaktdebuurt.nl).
Uiteraard kunnen wij dat alles niet realiseren zonder uw actieve inbreng! De wijkraad wil graag eenĀ  actieve raad zijn en blijven en is daarom op zoek naar bewoners die ons hierbij zouden willen helpen.
Dus, lijkt het u iets om mee te denken en te praten over de ontwikkelijk van onze wijk? Op de hoogte te blijven van plannen in de buurt? Ook de gemeente te laten zien wat u belangrijk vindt in uw woonomgeving? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn een stel betrokken Stadsveld-bewoners, die het belangrijk vinden om mee te kunnen denken en praten over de ontwikkelingen in onze wijk. Zo blijven we als bewoners op de hoogte van de plannen in de buurt en laten we de gemeente zien wat we belangrijk vinden in onze woonomgeving.