Samen zijn we Stadsveld

Wij zijn een stel betrokken Stadsveld-bewoners, die het belangrijk vinden om mee te kunnen denken en praten over de ontwikkelingen in onze wijk. Zo blijven we als bewoners op de hoogte van de plannen in de buurt en laten we de gemeente zien wat we belangrijk vinden in onze woonomgeving.

Rol en doel van de wijkraad

We hebben inspraak bij beslissingen die genomen moeten worden over plannen van de bewoners en de gemeente. Daardoor leren we verschillende mensen kennen die wat te vertellen hebben of beslissingen nemen over onze wijk. Het doel is dat wij ook meedenken over wat er in onze wijk gebeurt of gaat gebeuren.

Komt u helpen?

We zien graag dat u als bewoner langs komt op een van onze openbare vergaderingen. Zo horen we wat er leeft en speelt in de wijk. Hoe meer mensen er komen, des te beter we de wijk kunnen vertegenwoordigen.